АНЏАПАРИДЗЕ Зураб Иванович (Зураб Иванович Анджапаридзе)

АНЏАПАРИДЗЕ Зураб Иванович (Зураб Иванович Анджапаридзе) – совјетски оперски певач, тенор (Кутаиси, Грузија, СССР, 12. IV 1928 – Тбилиси, Грузија, 12. IV 1997). Студије певања завршио је 1952. на Конзерваторијуму у Тбилисију. Од 1952. до 1958. је био члан Грузијског театра опере и балета у Тбилисију, од 1959. до 1970. московског Бољшог театра, а од 1970. је поново у Тбилисију. Гостовао је у ЧССР, Пољској, Бугарској, Италији (миланска „Скала“), Грчкој, Југославији, Румунији и Канади. У СНП је наступио као Радамес у Аиди 8. III 1971. Волуминозни драмски тенор особеног баритоналног тембра и широке вокалне изражајности, маркантне и стамене појаве, А. је донео Радамеса мање као љубавника а више као војсковођу, мужевно, војнички. Али у завршном, предсмртном дуету његов јунак био је смирен, у топлој и стишаној кантилени.

ЛИТ: М. П., Зураб Анџапаридзе, Дневник, 4. III 1971; J. M., Andzaparidze Radamese, Magyar Szó, 13. III 1971; В. П(оповић), Гостовања у новосадској Опери, Позориште, НСад 1971, бр. 7, с. 12.

В. П. и В. В.