ДУНЂИН Јован

ДУНЂИН Јован – књижевник, кустос (Стари Футог, 28. II 1926 – ). Основну школу завршио је у родном месту, седам разреда гимназије у НСаду, а војну ваздухопловну школу у Чкалову у Русији. Учествовао је у НОП од 1942. и као официр пилот активан је био у Југословенском ратном ваздухопловству. Почетком 1957. запослио се у Војвођанском музеју и ванредно уписао Југословенску књижевност и јужнословенске језике на Филозофском факултету у НСаду, где је дипломирао 1964. У Музеју је, до пензионисања 1977, водио Позоришни одсек који је формиран преузимањем комплетне документације од СНП. Бавио се истраживањем, прикупљањем и обрадом предмета и грађе из области позоришне уметности у Војводини. Аутор је више изложаба, а објављивао је и текстове из историје позоришта, као и савременог позоришног живота. Једно време био је секретар, заменик и помоћник в. д. директора Музеја и руководилац Културно-историјског одељења. Био је члан редакције годишњака „Рад војвођанских музеја” (1964-1977), члан уредништва нишког часописа за књижевност, културу и друштвена питања „Наш пут” (1949), Алманаха позоришта Војводине (1976-1977), едиције „Детињство” (1970-1973) и дечјег часописа „Детињство” (1975). Био је иницијатор оснивања и први секретар Змајевих дечјих игара. Члан је Друштва књижевника Војводине и члан-сарадник Матице српске. Пише песме, књижевне критике и есеје о поезији.

М. Л.