ДУНДО МАРОЈЕ

ДУНДО МАРОЈЕ – комедија у 3 чина. Написао: Марин Држић. Прво извођење 1550. у Дубровнику, у Вијећници (Помет дружина), у новије време 27. Х 1938. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 23. Х 1948. у НСаду. Драматуршка обрада: Марко Фотез. – Рд. Ј. Коњовић, сц. С. Максимовић, к. М. Бабић-Јовановић; Љ. Иличић, А. Краљевић (Дундо Мароје), С. Протић, О. Новаковић (Маро), Б. Татић (Бокчило), Ј. Виловац, Р. Шобота (Попива), Ј. Силајџић (Уго Тудешак), С. Шалајић, Р. Шобота, О. Новаковић (Помет), О. Новаковић, И. Слијепчевић (Нико), Б. Микоњић, Б. Веснић (Влахо), В. Милин (Ондардо), М. Тошић (Сади), М. Цвејанов, Ф. Живни (Оштијер), С. Молеров (Стражар), Н. Хет, Ј. Бјели (Пера), Х. Хајдушковић (Баба), Љ. Секулић (Лаура), Љ. Раваси (Петруњела), Б. Стојановић, И. Ћирковић, С. Дечермић (Жбири, Стражари). – Изведено 34 пута, глед. 17.499.

БИБЛ: М. Држић, Дундо Мароје, Ст. и М. Радић, Хрватска позорница, Згб 1939,  књ. 1, с. 66, за позорницу приредио Марко Фотез.

ЛИТ: В. Поповић, Дундо Мароје на новосадској позорници, ЛМС, 1948, књ. 362, св. 9-10, с. 613; Ж. Бошков, „Дундо Мароје“, комедија Марина Држића, ЛМС, 1949, књ. 364, св. 3, с. 182.

Ј. М.