ДУПЛА ПУНИЦА (Les surprises du divorce / Madame Bonivard)

ДУПЛА ПУНИЦА (Les surprises du divorce / Madame Bonivard) – комедија у три чина. Написали Александар Бисон и Антони Марс. Прво извођење у Паризу, 2. III 1888, у нашој земљи 12. X 1890. у ХНК Згб под насловом Посљедице распита.

Прво извођење у СНП 3. III 1900. у НСаду. Превео: Душан Л. Ђокић. – Рд. М. Хаџи-Динић; Ј. Тодосић (Анри Дивал), М. Хаџи-Динић (Бурганев), А. Стојановић (Шампо), К. Васиљевић (Корбијон), В. Хорват (Сељак), М. Тодосићка (Госпођа Бонивар), Д. Спасићка (Дијана), З. Добриновићка (Габријела), Л. Вујичићева (Викторија), М. Радошевићева (Маријета). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 14. XI 1922. у Старом Бечеју (под насловом Два пута разведена). Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Д. Петровићева (Госпођа Бонивар), Д. Павићевићка (Дијана), Р. Павићевић (Бурганев), М. Орловић, Б. Ђорђевић, М. Аћимовић, Л. Радосављевићева. – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 27. XI 1923. у Великој Кикинди. – Рд. Р. Павићевић; М. Петровићева (Госпођа Бонивар), Д. Павићевићка (Дијана),  Ж. Станисављевић (Анри),  Б. Ђорђевић (Шампо), М. Аћимовић (Корбијон), Р. Павићевић (Бурганеф), Гђица Поповић (Габријела), В. Јелић (Маријета), М. Вукомановићка (Викторија), П. Спајић (Први сељак), xxx (Други сељак). – Изведено 2 пута.

ЛИТ: (Ј.) Г(рчић), Дупла пуница, Позориште, НСад 1900, бр. 41, с. 162, А-м, У петак је приказана први пут: „Дупла пуница“, Застава, 1900, бр. 51, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Ново време, Стари Бечеј 1922, бр. 48, с. 2.

Л. Д.