ДУГОЊА, ВИДОЊА И ТРБОЊА

ДУГОЊА, ВИДОЊА И ТРБОЊА – комична бајка у 3 чина. Написао: Младен Широла. Прво извођење 10. I 1934. у НП Босанске крајине у Бањој Луци.

Прво извођење у НПДб 8. I 1939. у НСаду. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; С. Пашалић (Иво), В. Савић (Дугоња), С. Душановић (Трбоња), Г. Николић (Видоња), Р. Петровић (Бабетина – Уклета принцеза), Б. Ћосић (Вила), Р. Кранчевић (Вештица). – Изведено 1 пут.

Прво извођење у НПДбС 4. IV 1939. у Пожаревцу. Музика Едварда Грига. – Рд. А. Верешчагин; Р. Гојкић (Иво), П. Милосављевић (Дугоња), А. Верешчагин (Трбоња), М. Мирковић (Видоња), К. Бабић (Бабетина), З. Андрић (Вила), С. Беатовић (Вештица). – Изведено 2 пута.

Прво извођење у СНП 7. I 1951. у НСаду. – Рд. М. Васиљевић, сц. С. Максимовић, к. С. Церај-Церић, к. г., к-граф М. Олењина; С. Шалајић, И. Слијепчевић (Ива), Ј. Бјели (Вила планинкиња), Р. Улмански (Баба – Сеоска девојка), Б. Миленковић (Дугоња), Ф. Живни, Ж. Митровић (Трбоња), П. Вујовић (Видоња), Б. Белић-Балтић, Ј. Силајџић, М. Бањац (Вештица). – Изведено 10 пута, глед. 5627.

Премијера у СНП 7. II 1963. у НСаду (под насловом Три угурсуза). – Адаптација и рд. М. Васиљевић; И. Слијепчевић (Ива), Ј. Бјели (Вила), А. Веснић (Баба – Девојка), В. Матић (Дугоња), И. Хајтл (Трбоња), С. Шалајић (Видоња), Д. Колесар (Вештица). – Изведено 33 пута, глед. 10.513.

ЛИТ: А-м, „Дугоња, Видоња и Трбоња“ – бајка, СВ, 1951, бр. 1930, с. 3.

В. В.