ДУХ НАШИХ ДЕДОВА

ДУХ НАШИХ ДЕДОВА – драмска трилогија. Написао: Риста Одавић. Прво извођење 1. XII 1926. у НП Бгд.

Прво извођење у НП у НСаду 28. VI 1927. – Рд. Д. Спасић. Хеј, Словени!, епизода из српско-аустријског рата. – М. Живановић (Фердинанд фон Мах), Стеван Јовановић (Вјећеслав Свјетли), Б. Врачаревић (Симон Зденчић), М. Васић (Златко Турковић), М. Хаџи-Динић (Иштван Карољи), Д. Спасић (Јаша Иришки), Љ. Стојчевић (Слободан), Д. Матејићка (Јула); Под крстом, драмска епизода из српско-аустријског рата. – Љ. Јовановићева (Марија Ранковић), И. Прегарц (Иванка), В. Веблеова (Драгослав), Л. Лазаревић (Поп Јова), М. Васић (Милован), Д. Кранчевић (Карл Берг); После ослобођења, драмска епизода из послератног живота Срба, Хрвата и Словенаца. – Љ. Стојчевић (Слободан Ивановић), М. Подхрадска (Лела), М. Васић (Златко Турковић), Б. Врачаревић (Симон Зденчић), Стеван Јовановић (Томљен Борковић), Д. Кранчевић (Драгутин Бреговски), Д. Спасић (Јаша Иришки), М. Летић (Вилко). – Изведено 4 пута.

Прво извођење у СНП 21. IX 1927. у Вршцу. – Рд. Н. Динић. Хеј, Словени!. – Р. Павићевић (Фердинанд фон Мах), П. Матић (Вјећеслав Свјетли), С. Писек (Симон Зденчић), С. Душановић (Златко Турковић), Ж. Котрошан (Иштван Карољи), С. Савић (Јаша Иришки), М. Динићка (Слободан), Л. Јосиповићка (Јула); Под крстом. – Д. Павићевићка (Марија Ранковић), Х. Харитоновићка (Иванка), Љ. Драгићка (Драгослав), С. Никачевић (Поп Јова), Н. Динић (Милован), Ј. Харитоновић (Карл Берг); После ослобођења. – С. Јовановић (Слободан Ивановић), Ј. Матићка (Лела), С. Душановић (Златко Турковић), С. Писек (Симон Зденчић), П. Матић (Томљен Борковић), Ј. Харитоновић (Драгутин Бреговски), С. Савић (Јаша Иришки), В. Милин (Вилко). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: А-м, „Дух наших дедова“, драмска трилогија  од Ристе Одавића – премијера, Нови Сад, 1927,  бр. 24, с. 1; К. Николић, Свечана представа, Нови Сад, 1927, бр. 31, с. 6; А-м, „Дух наших дедова“ од Р. Ј. Одавића, Застава, 1927, бр. 207, с. 3.

В. В.