ДРНДАРСКИ Велимир

ДРНДАРСКИ Велимир – правни референт (Добрица-Алибунар, 8. VIII 1924 – Нови Сад, 17. VI 2003). Завршио је Високу дипломатску школу и седам семестара Правног факултета у Бгду. Радио је у персоналној служби Градског народног одбора у НСаду, одакле је 1. IX 1953. дошао у СНП и у њему остао до 1. III 1954, када је прешао у експорт-импорт предузеће „Војводина“ у НСаду.

Р. Б.