ДРНДАРЕВИЋ Петар

ДРНДАРЕВИЋ Петар – бински мајстор (Моравски Душановац, СР Србија, 10. IX 1886 – Апатин, 28. XII 1963). Завршио је основну школу и неко време радио као радник. Учествовао је у Првом светском рату и 1918. као ослободилац ушао у НСад. У СНП је ступио 1919. и у њему остао до 1937, када је прешао у НПДбС, где је радио до пензионисања, до краја сезоне 1939/40. У СНП је почео да ради као радник декоратер, али је већ 1925. постао бински мајстор. За време Другог светског рата становао је у Бгду, а после ослобођења преселио се у НСад и поново се укључио у рад СНП, радећи хонорарно као домаћин и чувар зграде од 1. IX 1952. до 30. VI 1962.

Р. Б.