ДРЕГЕЉ Габор (Gábor Drégely)

ДРЕГЕЉ Габор (Gábor Drégely) – мађарски драмски писац (Будимпешта, 24. XI 1883 – Будимпешта, 24. VII 1944). Био је инжењер у градској служби мађарске престонице. Објављивао је песме и приповетке по новинама, а до извесног књижевног угледа дошао је романом A lélek  (Душа), 1904. Касније се посветио драмској форми. Писао је комедије и кабаретске текстове, махом скечеве. Вешт позоришни писац, пробио се и на неке од водећих европских сцена. Важнија дела су комедије Az isteni szikra (Божија искра), A kisasszony férje (Госпођичин муж), Vörös ember (Црвени човек), Védtelen nő  (Незаштићена жена). Прву његову бољу комедију, A szerencse fia, превео је на српскохрватски Милан А. Јовановић и она је под насловом Добросрећник постављена на сцену СНП 14. XI 1909. Играна је дуже времена с лепим успехом. Драма Он мора бити мој, такође у преводу М. А. Јовановића, имала је премијеру у СНП 25. X 1919, али репризу није доживела.

БИБЛ: Супруг госпођице, у преводу Надежде Стајић-Стојановић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 709 (није извођено у СНП).

Б. Кв.