ДРИЈАК-КАНКЕЉ Власта (Vlasta Dryák)

ДРИЈАК-КАНКЕЉ Власта (Vlasta Dryák) – драмска глумица (Загреб, 10. X 1911 – Лос Анђелес, 8. III 2006). Њен је отац, архитекта Јосип Дријак, био надзорник приликом градње казалишне зграде 1894/95. и касније технички управитељ загребачког ХНК. Била је глумица широке умјетничке палете, врло употребљива у најразличитијим струкама, супутник многобројних позорница на којима је оставила видљиве трагове своје свестране надарености. Започела је у Згбу 1935. као Порција у Шекспировом Млетачком трговцу, затим наступала у Прагу (1936/37), НСаду (у НПДб од 1. VIII 1937. до 31. VIII 1938), Скопљу (1938/39) и поновно у Згбу од 1940. до 1952, када је прешла у Париз; 1959. се са братом иселила у Санта Монику у Калифорнији (САД) и тамо су обоје са сопственом глумачком трупом давали представе за исељенике из Југославије (и на српскохрватском и на енглеском језику, поглавито свјетских али и југославенских драмских аутора). До смрти је дјеловала као глумачки педагог.

УЛОГЕ: Виви (Занат госпође Ворн), Др Павла Јунекова (Људи на санти), Ленкица (Из љубави недовољно), Офелија (Хамлет), Маршалова кћи (Бела болест).

ЛИТ: А-м, Бернар Шо: „Занат госпође Уорн“, Дан, 1937, бр. 250, с. 8; А-м, „Занат госпође Уорн“ од Шоа,  Нови Сад, 14. XI 1937; У. Чоб(анов), Социјални роман у комедији, Дан, 1937, бр. 262, с. 4; С. Ј., Разговор са загрепчанком Властом Дријак, бившом чланицом Народног Дивадла у Прагу, а сада Н. П. у Новом Саду, Правда, 13. XII 1937; А-м, Позориште, Невен, Суботица 26. III 1938; А. Б., Занат госпође Warren, Наше слово, Суботица 27. III 1938; (timár), Hamlet, Napló, 22. IV 1938; С. Ф., Портрети у светлу уметности, Банатска пошта, Петровград 11. VI 1938.

П. Ц. и В. В.