ДОКТОР РОБИН (Le Docteur Robin)

ДОКТОР РОБИН (Le Docteur Robin) – шаљива игра у 1 чину. Написао: Жил Премареј. Прво извођење у Паризу, 21. X 1842.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 25. XI 1867. у Бгду (са једночинком Пијаница). Превео са немачке прераде Фридриха Вилхелма: Јован Ђорђевић. – Л. Телечки (Герик), П. Маринковић (Џексон), М. Гргурова (Мара), Л. Поповић (Артур), М. Рашићка (Едита), Ђ. Вучетић (Слуга). – Изведено 16 пута.

Премијера у СНП 25. V 1871. у Вршцу (са једночинком Пољубац). – Д. Ружић (Герик), Н. Зорић (Џексон), К. Савићева (Мара), Н. Недељковић (Артур), Ј. Поповићева (Едита), Ј. Бунић (Слуга). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 27. V 1875. у Великом Бечкереку (са једночинком Без женидбе). – Д. Ружић (Герик), Н. Зорић (Џексон), Л. Хаџићева (Мара), А. Лукић (Артур), Б. Хаџићева (Едита), Ј. Божовић (Слуга). – Изведено 2 пута.

Премијера у СНП 23. II 1878. у Панчеву. – Д. Ружић (Герик), Н. Зорић (Џексон), Л. Хаџићева (Мара), А. Лукић (Артур), Ј. Поповићева (Едита), С. Вујковић (Слуга). – Изведено 2 пута.

Премијера у СНП 11. VII 1898. у НСаду. – Д. Ружић (Герик), А. Лукић (Џексон), М. Марковићка (Мара), К. Васиљевић (Артур), Д. Васиљевићка (Едита), Р. Павићевић (Слуга). – Изведено 24 пута.

Премијера у СНП 12. IV 1902. у Сомбору. – Рд. М. Хаџи-Динић; Д. Ружић (Герик), А. Лукић (Џексон), М. Марковићка (Марија), К. Васиљевић (Артур), Д. Васиљевићка (Едита), Е. Слука (Слуга). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 24. X 1903. у Осијеку (са једночинком Лепа Галатеја). – Рд. Д. Спасић; Д. Ружић (Герик), А. Лукић (Џексон), М. Марковићка (Марија), М. Матејић (Артур), Д. Васиљевићка (Едита), Е. Слука  (Слуга). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 10. XII 1904. у НСаду. – Д. Ружић (Герик), Ј. Душановић (Џексон), М. Марковићка (Мара),  М. Матејић (Артур), Д. Васиљевићка (Едита), С. Лијанка (Слуга). –  Изведено 4 пута.

Премијера у СНП 19. XII 1905. у Осијеку (са једночинкама Љубавно писмо и Лепа Галатеја).  – Рд. А. Лукић; Д. Ружић (Герик), А. Лукић (Џексон), М. Марковићка (Марија), М. Матејић (Артур), Д. Васиљевићка (Едита), Ђ. Маџарић (Слуга). – Изведено 2 пута.

Премијера у СНП 26. X 1907. у Осијеку. – Рд. А. Лукић; Д. Ружић (Герик), А. Лукић (Џексон), М. Марковићка (Марија), Б. Николић (Артур), Д. Васиљевићка (Едита), Н. Сланкаменац (Слуга). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 4. I 1910. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; Д. Ружић (Герик), А. Лукић (Џексон), М. Марковићка (Мара), М. Матејић (Артур), Д. Васиљевићка (Едита), Б. Савић (Слуга). – Изведено 2 пута.

БИБЛ: Жил Премареј, Доктор Робин, прев. Јован Ђорђевић, Панчево 1884.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Матица, 1868, бр. 31, с. 742-743; -С, Српско народно позориште у Н. Саду, Подлистак Заставе, 14. XI 1869; Л., Српско народно позориште, Матица, 1869, бр. 33, с. 782-783; -Ст-, Српско народно позориште, Јавор, 1879, бр. 18, с. 574-576; С., Суботица 2. 5. „Доктор Робин“, Застава, 1881, бр. 72, с. 4; -ћ, Вршац, 3. 3.Доктор Робин“, Застава, 1883, бр. 65, с. 1; А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 13, с. 3; Х. О. гимн., Врањево, у понедељак је представљено: „Доктор Робин“, Банаћанин, Велика Кикинда 1892, бр. 30, с. 3; А-м, У уторак 22. септембра: „Доктор Робин“, Банаћанин, Велика Кикинда 1892, бр. 40, с. 3; М. Д., „Доктор Робин“, шаљива игра у 1 чину, написао Премареј, за позорницу приредио Јов. Ђорђевић, Весник, Панчево 1893, бр. 5, с. 2; А-м, Српско народно  позориште у Вуковару, Застава, 1893, бр. 156, с. 3; Нил, Српско  народно позориште у Карловцима, Застава, 9. III 1894; Тих. О(стојић), Доктор Робин, Позориште, НСад 1896, бр. 16, с. 63; Ј., Стара шаљива игра „Доктор Робин“, Народност, Панчево 1903, бр. 17, с. 4; Л. (Марковић) М(ргу)д, „Доктор Робин“, шаљива игра у једном чину, написао Премареј, превео Јован Ђорђевић, Позориште, НСад 1904, бр. 273, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Доктор Робин,  Позориште, НСад 1904,  бр. 26,  с. 139; А-м, Доктор Робин, Ново Позориште, НСад 1909, бр. 34, с. 134-135; (Ј) Г(рчић), Доктор Робин, Ново Позориште, НСад 1909, бр. 36,  с. 143; В.,  Јуче смо гледали три кратке, познате шале: „Пркос“, „Доктор Робин“ и Змајев „Шаран“, Застава, 5. I 1910.

В. В.