ДОКТОР ЗОЉИЋ (Doktor Wespe)

ДОКТОР ЗОЉИЋ (Doktor Wespe) – комедија у 6 слика. Написао: Родерих Бенедикс. Прво извођење у Лајпцигу, 1843.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 15. VIII 1862. у НСаду. Посрбио: Јован Хаџић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Д. Димитријевићева (Роксанда Дукатић), Д. Ружићка (Јелка Дукатић), Ј. Кирковићева (Ружица Дукатић), Н. Зорић (Дукатић), Н. Недељковић (Ивић), А. Савић (Адам), Д. Коларовић (Доктор Зољић). – Изведено 3 пута.

Прво извођење у новосадском НП 7. V 1925. у Сомбору, под насловом Све сами доктори. Превео: Брана Цветковић. – Рд. Б. Цветковић; М. Васић (Циндорф), Ј. Кучера (Јелисавета), Р. Кранчевићка (Текла), Љ. Јовановићева (Тајделинда), Б. Цветковић (Др Алфред Веспе), М. Душановић (Велштајн), Стеван Јовановић (Лудвиг Хонау), Ј. Силајџић (Шрајер), Л. Лазаревић (Христоф), Д. Величковић (Адам), М. Грујићева (Фридерика), Ј. Јевтићева (Јованка). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: А-м, У среду, 15. авг.: „Доктор Зољић“, шаљива игра у пет радњи од Бенедикса, посрбио Јован Хаџић, Србски дневник, 1862, бр. 65, с. 3; А-м, У среду 15. авг.: „Доктор Зољић“ шаљива игра у пет радњи од Бенедикса, посрбио Ј. Хаџић, Јавор, 1862, бр. 24, с. 192; А-м, Србско народно позориште, Даница, 1862, бр. 23, с. 378-379; А-м, Србско народно позориште, Н. Сад. 17. I 1863. Доктор Зољић“, Даница, 1863, бр. 3, с. 47; З., „Све сами доктори“ (Први пут 7. V), Застава, 1925, бр. 103, с. 2; А-м, Две премијере у нашем позоришту, Нови Сад, 1925, бр. 2, с. 6.

В. В.