ДОКТОР КЛАУС (Doctor Klaus)

ДОКТОР КЛАУС (Doctor Klaus) – шаљива игра у 5 чинова. Написао: Адолф Ларонж. Прво извођење у Берлину, 26. X 1878, у нашој земљи 14. IV 1879. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 16. X 1884. у Вршцу. Превео: Сава Петровић. Подела узета са плаката представе одржане 13. II 1886. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; В. Миљковић (Леополд Гризингер), Л. Хаџићева (Јулија), С. Ђурђевић (Макс Боден), Д. Ружић (Фердинанд Клаус), З. Милојевићка (Марија), С. Бркићева (Ема), М. Марковић (Павао Герстел), Ј. Добриновићка (Маријана), П. Добриновић (Љубовски), Д. Николићева (Августа), С. Миљковићка (Шлингенова), Д. Бандобранска (Ана), К. Васиљевић (Херман), М. Банић (Колмар), Н. Петровић (Јаков). – Изведено 4 пута.

ЛИТ: -Ша, 13. 2. „Др. Клаус“, шаљива игра у 5 чинова од Адолфа Ларонжа, превео Сава Петровић, Застава, 1886, бр. 25, с. 3; М. С(ави)ћ, „Доктор Клаус“, шаљива игра у пет чинова, написао Адолф Ларонж, превео Сава Петровић, Браник, 1886, бр. 19, с. 3; М. С(ави)ћ, Доктор Клаус, Позориште, НСад 1886, бр. 29, с. 114-115; А-м, (Српско народно позориште), Стражилово, 1886, бр. 8, с. 273-275; -Р-, „Доктор Клаус“, шаљива игра у 5 чинова од Л’Аронжа, Браник, 1887, бр. 143, с. 4; -р-, Доктор Клаус, Позориште, НСад 1887, бр. 34, с. 155.

В. В.