ДОКТОР И АПОТЕКАР (Doktor und Apotheker)

ДОКТОР И АПОТЕКАР (Doktor und Apotheker) – зингшпил у 2 чина (5 слика). Музика: Карл Дитерс фон Дитерсдорф. Либрето: Л. Готлоб Стефани млађи. Прво извођење у Бечу, 11. VII 1976, у нашој земљи 29. V 1977. у ХНК у Осијеку.

Прво извођење у СНП 5. XII 1978. у НСаду (прекинуто због нестанка струје), изведено у целости 12. XII 1978. Превео и драматуршки обрадио: Антун Петрушић. – Дир. И. Топлак, рд. Б. Поповић, к. г., пом. рд. Ж. Миленковић, сц. Б. Максимовић, к. г., к. Ј. Петровић, концертмајстор К. Хорват; Р. Немет (Штесел), И. Давосир-Матановић, А. Херћан-Бодрич (Клаудија), В. Бердовић (Леонора), А. Марушевић (Розали), М. Милановић, к. г. (Краутман), И. Павишић, к. г. (Готхолд), Ф. Кнебл (Штурмвалд), М. Петровић, к. г. (Зихел), Б. Јатић (Полицајац), Ђ. Молдовановић (Јохан). – Изведено 8 пута, глед. 2648.

ЛИТ: И. Акин, Година нова, бриге старе, Дневник, 7. IX 1978; С. Станојевић, Школски и фабрички часови, Вечерње новости, 14. IX 1978.

Ј. М.