ДОЈЧИН ПЕТАР

ДОЈЧИН ПЕТАР – драмски спев у 3 одељка. Написао: Милан Савић.

Праизведба у СНП 21. XII 1891. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; Д. Спасић (Краљ Матија), М. Марковић (Никола Банфи), А. Лукић (Јован Цезинге), В. Миљковић (Петар Доци), Д. Ружићка (Маргита Дејанова), К. Васиљевић (Ђорђе), М. Марковићка (Ружа), Ђ. Бакаловић (Павле), П. Добриновић (Митар), Ј. Весићева (Марица), Т. Станковић (Гласник). – Изведено 9 пута.

ЛИТ: Ј. Хр(аниловић), Дојчин Петар, Позориште, НСад 1892, бр. 1-2, с. 2-3 и 6-7; А-м, Српско народно позориште, Застава, 1892, бр. 1, с. 2; Ј. Хр(аниловић), „Дојчин Петар“, драмски спев у три одељка, написао Милан Савић, Браник, 1892, бр. 7, с. 4; Ј. Храниловић, „Дојчин Петар“, драмски спев у 3 одељка од Др Милана Савића, Јавор, 1892, бр. 9, с. 139-141; А-м, У уторак 22. септембра први пут: „Дојчин Петар“, Банаћанин, Велика Кикинда 1892, бр. 40, с. 3; М. Д., „Дојчин Петар“, драмски спев у 3 одељка, написао др М. Савић, Весник, Панчево 1893, бр. 11, с. 2; А-м, О одржаној представи „Дојчин Петар“…, Стража, НСад 1895, бр. 19, с. 3.

В. В.