ДОГАЂАЈ У МЕСТУ ГОГИ (Dogodek v mestu Goga)

ДОГАЂАЈ У МЕСТУ ГОГИ (Dogodek v mestu Goga) – драма у 2 чина. Написао: Славко Грум. Прво извођење 23. IX 1931. у СНГ у Марибору.

Прво извођење у СНП 30. X 1955. у НСаду. Превеле: Неда Деполо и Ирма Флис. – Рд. А. Јовановић, к. г., сц. Б. Ступица, к. г., к. С. Јатић, муз. сарадник Д. Стулар, пом. рд. М. Јовановић; Добрила Шокица (Тарбула), М. Бањац (Афра), М. Шијачки (Јута), Б. Татић, Л. Богдановић (Клеф), Б. Ковач, В. Животић (Умрли натпорезник), М. Јовановић (Фењерџија, Неко други), Р. Којадиновић (Гапит), М. Матић (Лутка), Д. Рошуљ (Хана), О. Животић (Г-ђа Тереза), В. Љубичић (Прелих), С. Шалајић (Теобалд), С. Тошић (Г-ђа Престопил), Ф. Живни, С. Удовички (Кликот), С. Максић (Квирин), Н. Митић (Капс), Б. Бошковић (Мушки глас), Ј. Бјели, Б. Душановић (Мирна жена), Љ. Ковачевић (Сликар), Д. Чаленић (Девојка), И. Душановић (Стара жена), Драгиша Шокица (Конрад). – Изведено 8 пута, глед. 1745.

ЛИТ: Св. С(имић), Извођењем домаћих дела градити сопствени стил, Дневник, 27. V 1955; М. Бабинка, Ускоро почињемо, Дневник, 21. VIII 1955; Д. Поповић, Славко Грум: Догађај у месту Гоги, ЛМС, 1955, књ. 376, с. 6; Д. Ређеп, Догађаји у Гоги и Бечеју, Позориште, НСад 1968, бр. 1, с. 8.

Ј. М.