ДОГАЂАЈ У АУТОБУСУ (Exercices de style)

ДОГАЂАЈ У АУТОБУСУ (Exercices de style) – сценска анегдота. Написао: Рејмон Кено. Прво извођење у Паризу, 1950.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 28. X 1967. у Веселом театру „Бен Акиба“ у НСаду (заједно са једночинком Женски оркестар). Превео: Данило Киш. – Рд. Н. Петровић, к. г., сц. А. Нола, к. г., к. Б. Петровић, к. г., лектор Ж. Ружић; Д. Милосављевић – Гула (Извод из „Стилских вежби“), Т. Јовановић (Глас). – Изведено 22 пута, глед. 4032.

БИБЛ: Рејмон Кено, Стилске вежбе, Бгд 1964, превео Данило Киш.

ЛИТ: Г., „Женски оркестар“ и „Догађај у аутобусу“, Дневник, 28. X 1967; М. Кујунџић, Гулино вече, Дневник, 30. X 1967; L. Gerold, A franciák jegyében, Magyar Szó, 1. XI 1967; П. Поповић, У кругу неспоразума, Борба, 25. XI 1967.

В. В.