ДИВЉАК Наташа

ДИВЉАК Наташа – секретар СНП (Надаљ, Бачка, 9. I 1911 – Нови Сад, 19. III 1998). Завршила је 4 разреда гимназије и положила малу матуру. Радила је као шеф персоналног одсека Савета за просвету и културу Главног извршног одбора Народне скупштине САП Војводине, а у исти одсек вратила се после одласка из СНП. У СНП је радила од 17. III 1952. до 1. IV 1953.

Р. Б.