ДИРАН И ДИРАН (Durand et Durand)

ДИРАН И ДИРАН (Durand et Durand) – шаљива игра у 3 чина. Написали: Албен Валабрег и Морис Ордоно. Прво извођење у Паризу, 1887.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 22. XI 1890. у Вршцу. Превео: Јован Грчић. Подела узета са плаката представе одржане 5. XI 1891. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; П. Добриновић (Кокардје), В. Миљковић (Алберт Диран), С. Бакаловићка (Лујза), В. Марковић (Алберт Диран), Д. Спасић (Жованон), К. Васиљевић (Барбатје), Ј. Добриновићка (Госпођа де ла Турел), С. Миљковићка (Марија), Т. Лукићка (Пакарета), Д. Васиљевићка (Клариса), С. Рајковић (Теодор), Т. Илић (Шарве). – Изведено 25 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 26. VII 1919. Превео: Симо Матавуљ. – Рд. М. Матејић; Ј. Стојчевић (Кокардје), Д. Кранчевић (Алберт Диран), Р. Кранчевићка (Лујза), М. Душановић (Алберт Диран), В. Кустудић (Жованон, Барбатје), К. Виловчевица (Госпођа де ла Турел), З. Петровићка (Марија), П. Рајичићка (Пакарета), М. Филиповићка (Клариса), М. Јосиповић (Теодор), Ј. Силајџић (Шарве). – Изведено 5 пута.

Премијера у СНП 13. V 1922. у Великом Бечкереку. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено да су у представи учествовали: – М. Аћимовић (Кокардје), Д. Петровићка (Госпођа де ла Турел), Поповићка (Пакарета), Ј. Харитоновић, Б. Ђорђевић, Л. Радосављевићка. – Изведено 1 пут.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 10, с. 2; =, „Диран и Диран“, шала у 3 чина, Браник, 1891, бр. 132, с. 4;□, Српско народно позориште, Застава, 1891, бр. 169, с. 2; Побратим, Српско народно позориште у Суботици, Браник, 1892, бр. 51, с. 3; М. О. гимн., Врањево, у суботу 11(23) јула даван је „Диран и Диран“, Банаћанин, Велика Кикинда 1892, бр. 30, с. 3; □, У уторак, 25. августа о. г. давано је на нашој позорници први пут: „Диран и Диран“, Банаћанин, Велика Кикинда 1892, бр. 36, с. 3; Ј. Храниловић, „Диран и Диран“, шала у 3 чина; написали: А. Валабрег и М. Ордоно; превео Г., Јавор, 1892, бр. 6, с. 90-91; М. Д., „Диран и Диран“ од Валабрега и Ордоноа; шала у 3 чина, са француског превео Г., Весник, Панчево 1893, бр. 2, с. 2; А-м, Teatar, Die Drau, 21. XI 1897; А-м, У суботу 5. априла приказана је шаљива игра: „Диран и Диран“, Слога, Сомбор 1908,  бр. 15, с. 10; Јосин (Ш. Рајчић), Српско народно позориште, Невен, Суботица 1908, бр. 5, с. 38; Yy, „Dürand es Dürand“, Torontal, Велики Бечкерек 1922, бр. 108,  с. 3; Зд., „Диран и Диран“, Банатски гласник, Велики Бечкерек 1922, бр. 101, с. 1.

В. В.