ДИВЈАКОВИЋ Меланија-Вишња

ДИВЈАКОВИЋ Меланија-Вишња – референт за посете представама и гостовања (Сремски Карловци, 29. I 1922 – ?). Завршила је 4 разреда гимназије са малом матуром и положила стручни испит за статистички уред у Бгду 1947. Од 16. V 1955. до 15. X 1958. била је запослена као службеник у новинском подузећу „Орбис“ у Згбу, а затим, од 16. X 1958. до 15. III 1962. у новинско-издавачком предузећу „Дневник“ у НСаду. У СНП је у Оперативној дирекцији радила од 16. III 1962. до пензионисања, 31. III 1973.

Р. Б.