ЗАСМАН Ханс (Hans Sassmann)

ЗАСМАН Ханс (Hans Sassmann) – адаптатор комедије Паула Шурека Улични свирачи, која је у СНП изведена 1952.