ЗАШТИТА МОРАЛА (La Fiacre 117)

ЗАШТИТА МОРАЛА (La Fiacre 117) – комедија у 3 чина. Написали: Емил де Нажак и Албер Мило. Прво извођење у Паризу, 1886.

Прво извођење у нашој земљи у НП у НСаду 5. VII 1924. Превео: Брана Цветковић. – Рд. Б. Цветковић; Б. Цветковић (Едгар Вокресон), К. Цветковићка (Аниса), М. Авировићева (Цецилија), Н. Динић (Портенвиљ), Р. Кранчевићка (Адела), Стеван Јовановић (Артур де Бланзек), Л. Лазаревић (Жан Белгард), Ј. Стојчевић (Труселе), Љ. Стојчевић (Др Оскар), С. Савић (Бенжамен), В. Ивановић (Коке), М. Пашко (Баптист), Ј. Силајџић (Одаџија), Д. Бајић (Први тајни полицајац), М. Живановић (Други тајни полицајац). – Изведено 1 пут.

В. В.