ЗАРУЧНИК И НЕВЕСТА У ЈЕДНОЈ ОСОБИ (Braut und Bräutigam in einer Person)

ЗАРУЧНИК И НЕВЕСТА У ЈЕДНОЈ ОСОБИ (Braut und Bräutigam in einer Person) – лакрдија у 2 чина. Написао: Аугуст Коцебу. Прво извођење у Бечу, 18. XII 1813, у нашој земљи 17. V 1842. у Театру на Ђумруку у Бгду.

Прво извођење у СНП 16. I 1862. у НСаду. Прерадио: Филип Оберкнежевић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Д. Поповићева (Јелица), Љ. Поповићева (Г-ђа Чупићка), А. Савић (Мијат), Л. Поповић (Гроф Тиквић), Д. Ружић (Драгутин). – Изведено 1 пут.

Обновљено као премијера у СНП 18. XI 1867. у Бгду. – Љ. Коларовићка (Г-ђа Чупићка), Н. Зорић (Гроф  Тиквић), Д. Ружићка (Јелица), Н. Недељковић (Милутин), А. Савић (Мијат). – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Аугуст Коцебу, Заручница и заручник у једној особи, Згб 1842.

ЛИТ: А-м, Србско народно позориште, Даница, 1862, бр. 2, с. 29; А-м, Србско народно позориште, Даница, 1862, бр. 3, с. 47; А-м, Србско народно позориште (Карловци 10. II 1862. г. “Женски непријатељ” и „Заручник и невеста у једној особи“), Даница, 1862, бр. 5, с. 81; А-м, Србско народно позориште. Суботица, 24. IV 1862. г. „Заручник и невеста у једној особи“, Даница, 1862, бр. 14, с. 234; А-м, Србско народно позориште,  Н. Сад, 24. I 1863. г. „Заручник и невеста у једној особи“, Даница, 1863, бр. 6, с. 95; А-м, Србско народно позориште, Осек, 27. IV 1865. „Заручник и невеста у једној особи“, Даница, 1863, бр. 19, с. 301; А-м, Србско народно позориште, Темишвар, 29. VII 1863. г. Заручник и заручница у једној особи“, Даница, 1863, бр. 32, с. 511; А-м, Србско народно позориште, Матица, 1865-66, бр. 33, с. 788.

В. В.