УОБРАЖЕНИ БОЛЕСНИК (Le malade imaginaire)

УОБРАЖЕНИ БОЛЕСНИК (Le malade imaginaire) – шаљива игра у 2 чина. Написао: Жан-Батист Поклен Молијер. Прво извођење у Версају, 10. II 1673, у нашој земљи 26. XII 1861. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 9. VIII 1862. у НСаду (под насловом Силом болесник). Прерадио: Лаза Телечки. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Д. Ружићка (Ружица), А. Савић (Пржић), Н. Зорић (Болесник), Љ. Коларовићка (Султана), С. Поповићева (Даринка). – Изведено 5 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 30. XI 1921. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Д. Спасић (Болесник), М. Душановић, З. Душановићка. – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 12. I 1933. у Вршцу. Превео: Богдан Поповић, стихове препевао: Драгослав Илић. – Рд. А. Верешчагин, сц. Ж. Моачанин; Н. Динић (Аргон), Р. Ферари (Белина), Д. Левак (Беранд), З. Николићка (Анжелика), Ј. Јевтићева (Луиза), Г. Николић (Бонфон), Ђ. Козомара (Клеант), С. Савић (Г. Диафоарус), Л. Лазаревић (Тома Диафоарус), М. Миљуш (Пиргон), М. Динићка (Тоанета). – Изведено 13 пута.

Прво извођење у ДНП 17. II 1942. у Панчеву. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; М. Јелић (Арган), О. Животићка (Белина), Р. Петровићева (Анжелика), Б. Душановићева (Лујзица), Ђ. Козомара (Бералд), М. Јаснић (Клеант), С. Савић (Господин Диафоарус), М. Мирковић (Тома Диафоарус), Н. Митић (Пиргон), Р. Ковачевић (Флеран), М. Милићевић (Бонфоа), Љ. Раваси (Тоанета). – Изведено 5 пута.

БИБЛ: Молијер, Умишљени болесник, прев. Иван Широла, Сењ 1887.

ЛИТ: А-м, У четвртак. 9. авг.: „Силом болесник“ по Молијеровом „Le malade imaginaire“ прерадио Л. Телечки, члан дружтва, Србски дневник, 11. VIII 1862; А-м, Србско народно позориште, Н. Сад. 9. VIII 1862. г. „Силом болесник“, Даница, 1862, бр. 23, с. 378; А-м, Србско народно позориште. Н. Сад, 7. II 1863. „Силом болесник“, Даница, 1863, бр. 6, с. 96; А-м, Србско народно позориште. Сомбор, 7. XI 1863. „Силом болесник“, Даница, 1863, бр. 46, с. 733; Д. Ј., Критички приказ Молијерове комедије..., Истина, НСад 1921, бр. 10, с. 13; А-м, Гостовање Српског народног позоришта у Вршцу, Југословенски дневник, 1933, бр. 16, с. 6; Л. Д(отлић), О првим Молијеровим представама у Н. Саду, ВС, 1946, бр. 1, с. 6.

В. В.