УЊКАВА КОМЕДИЈА ИЛИ КИЦОШ МАТА, БАЛАВИ ЂУРА И ДРЉАВИ СТЕВА

УЊКАВА КОМЕДИЈА ИЛИ КИЦОШ МАТА, БАЛАВИ ЂУРА И ДРЉАВИ СТЕВА – шаљиве скице из нашег свакидашњег живота с певањем, у 4 радње, од Чича-Пантелије – написао: Илија Округић Сремац. Музика: Аксентије Максимовић.

Праизвођење у СНП 6. I 1870. у НСаду. – Л. Телечки (Шумарски), Ј. Поповићева (Пуница му), Ј. Маринковићка (Лиза), С. Максимовићка (Евелина), М. Недељковићка (Клер), Д. Ружићка (Софија), М. Србендић (Јулијус), М. Суботић (Хуњкић), Н. Зорић (Крмелић), Д. Ружић (Цифрић), Ђ. Соколовић (Мика), xxx (Први шумарски пандур), К. Хаџић (Други шумарски пандур), В. Поповић (Трећи шумарски пандур), Ј. Бунић (Четврти шумарски пандур). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 13. I 1874. у НСаду. – Н. Недељковић (Шумарски), Ј. Поповићева (Пуница му), Ј. Маринковићка (Лиза), Л. Хаџићева (Евелина), Л. Маринковићева (Клара), Д. Ружићка (Софија), П. Добриновић (Јулијус), Ђ. Соколовић (Мика), А. Сајевић (Уњкић), Н. Зорић (Крмелић), Д. Ружић (Цифрић), Г. Пешић (Први пандур), Љ. Петровић (Други пандур), Ј. Божовић (Трећи пандур). – Изведено 2 пута.

ЛИТ: Др М. Ј., Нов комад нашег позориштног репертоара, Подлистак Заставе, 1870, бр. 5, с. 2; А. Ковач, Илија Округић Сремац, ЛМС, 1956, књ. 378, с. 95.

В. В.