УПРАВНИЦИ СНП 1861–1986.

УПРАВНИЦИ СНП 1861–1986.

(СНП, НП, Н-Оп, НП Бгд Секција за Дб, НПДб, НПДбС – редовни, вршиоци дужности, сарадници у заједничком управљању, артистички управници)
Арсенијевић-Перић-Стокановић Олга – од 6. III до 31. X 1952.
Бајић Станислав – од октобра 1946. до јула 1947.
Белић Душан – од 23. V 1983. до 4. VI 1987.
Богдановић Милан – од септембра 1923. до маја 1924.
Богић Витомир – од септембра 1934. до јуна 1935.
Васиљевић Жарко – од септембра 1927. до јуна 1930, од септембра 1934. до јуна 1935. и од краја 1944. до 19. IX 1946.
Верешчагин Александар – од октобра до децембра 1932, од септембра 1933. до јуна 1934. и од септембра 1936. до јуна 1940.
Веснић Радослав – од септембра 1930. до 22. IX 1931.
Војиновић Бранислав – од 30. VIII 1923. до 4. IV 1928.
Динић Никола – од марта 1925. до јуна 1926, од септембра 1929. до јуна 1930, од јуна до октобра 1931. и од децембра 1932. до јуна 1933.
Добриновић Пера – од 1906. до 1911.
Душановић Станоје – од новембра 1936. до јуна 1939.
Ђорђевић Јован – од 28. VII 1861. до октобра 1868.
Јовановић Зоран – од 1. VII 1979. до 22. V 1983.
Караџић Радивоје – од 29. IX 1921. до 4. V 1922.
Коњовић Јован – од 4. XII 1949. до 6. III 1952.
Коњовић Петар – од 1. II 1921. до 30. VI 1921. и од 1928. до 1933.
Крстоношић Петар – од 16. XI 1921. до септембра 1923.
Луковић Коста – од 3. IV 1920. до 1. II 1921.
Малетин Марко – од 12. V 1936. до 6. IV 1941.
Малетин Павле – јула 1947. – свега недељу дана
Нушић Бранислав – од септембра 1904. до јуна 1905.
Петровић Љубомир – од 24. X 1931. до октобра 1932.
Поповић Душан – од 1. I 1953. до 31. X 1954.
Радујков Радомир – од 1. XI 1954. до 30. IV 1958.
Рашковић Александар – од септембра 1926. до јуна 1927.
Савић Жарко – од 10. III 1911. до 31. XII 1913.
Сотировић Драгољуб – од 1. IX 1934. до јуна 1935, од јуна 1936. до 1. X 1937. и од септембра 1939. до 6. IV 1941.
Спиридоновић Риста – од септембра 1933. до 1. IX 1934. и од 25. IV 1936. до 1. X 1937.
Станојевић Станоје – изабран на седници ПО ДСНП 15/27. VI 1898; већ сутрадан поднео оставку
Трифковић Ђура – од 1. I 1914. до 1. VIII 1914. и од 23. XII 1918. до 15. III 1919.
Хаџи-Динић Милош – од 23. XII 1918. до 2. IV 1920.
Хаџић Антоније – од 26. IX 1868. до 1903.
Хаџић Милош – од 1. VII 1958. до 30. VI 1979.
Цветковић Брана – од 13. VII 1922. до 27. VII 1923.
Чиплић Богдан – од. 1. VIII 1947. до 1. XII 1949.