УЈКА ВАЊА (Дядя Ваня)

УЈКА ВАЊА (Дядя Ваня) – сцена из живота на селу у 4 чина. Написао: Антон Павлович Чехов. Прво извођење у Москви, 27. XII 1889, у нашој земљи 25. XI 1902. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 3. XII 1970. у НСаду. Превео: Кирил Тарановски. – Рд. Д. Мијач, сц. Д. Соколић, к. г., к. Р. Ненадовић-Соколић, к. г.; С. Гардиновачки (Серебрјаков), М. Шијачки-Булатовић (Јелена), И. Сувачар (Софија), Ј. Бјели (Војницка), С. Шалајић (Војницки), В. Животић (Астров), Д. Колесар (Тељегин), Добрила Шокица (Марина), Т. Киш (Један радник). – Изведено 22 пута, глед. 8345.

БИБЛ: Ујка Вања, прев. Јосип Бадалић, Згб 1922; Ујка Вања, у: А. П. Чехов, Ујка Вања и друге драме, Бгд 1939; Ујка Вања, у: А. П. Чехов, Драме, прев. Зорка Велимировић, Бгд 1968.

ЛИТ:  Д. Мијач, Чехов трагедија – свакидашњица, Дневник, 4. X 1970; В. М(иросављевић), Чехов у новом руху, Дневник, 3. XII 1970; С. Божовић, Меланхолија паланке, Вечерње новости, 7. XII 1970; К. С(авић), О „Ујка Вањи“, Позориште, НСад, 1970, бр. 2, с. 5; П. М(арјановић), Три питања Дејану Мијачу пред премијеру Чеховљевог „Ујка Вање“, Позориште, НСад, 1970, бр. 3, с. 4.

М. М.