УКРОЋЕНА ГОРОПАД (The Taming of the Shrew)

УКРОЋЕНА ГОРОПАД (The Taming of the Shrew) – комедија у 4 чина. Написао: Виљем Шекспир. Прво извођење у Лондону, јуна 1594, у нашој земљи 26. IV 1863. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 3. II 1869. у НСаду. Подела узета са плаката представе изведене 20. VI 1870. у Сремским Карловцима. Превео: Милан Костић. – П. Маринковић (Батиста), К. Хаџић (Винћенцио), Н. Недељковић (Лућенцио), С. Анђелић (Петрукио), Н. Зорић (Гремио), М. Србендић (Хортензио), Д. Ружић (Транио), Ј. Бунић (Биондело), М. Суботић (Грумио), Ђ. Соколовић (Кутис), Д. Ружићка (Ката), К. Савићева (Белка), С. Стефановић (Педанат), М. Савићева (Удовица), Л. Лугумерски (Кројач), Л. Хаџићева (Уресница), В. Поповић (Слуга). – Изведено 2 пута.

Премијера у СНП 21. III 1922. у НСаду (под насловом Припитомљена злоћа). Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 4 пута.

БИБЛ: Укроћена горопад, прев. Лаза Костић, Панчево 1882; Укроћена горопад, прев. Милан Богдановић, Згб 1952; Укроћена горопад, прев. Велимир Живојиновић, Боривоје Недић, Живојин Симић и Сима Пандуровић, Бгд 1963.

ЛИТ: Ф. О(беркнежевић), Српско народно позориште, Матица, 1869, бр. 7, с. 139-143; Л., Српско народно позориште, Матица, 1870, бр. 4, с. 92-94; А-м, Шекспирова „Укроћена горопад“, Исток, Бгд, 1874, бр. 35; М. Црњански, Укроћена горопад од Шекспира, Српски књижевни гласник, 1927, књ. XX, с. 50-53; Ј. Грчић, Шекспир на новосадској српској позорници у раздобљу од 1864-1914, Гласник Историјског друштва, НСад, 1935, књ. VIII, св. 7, с. 466-471; Р. В(еснић), В. Шекспир, НС, 1950, бр. 4-5, с. 4; Д. Михаиловић, Подвиг у извођењу Шекспира, Позориште, НСад, 1969, бр. 3, с. 8.

А. К.