УЈЕЖ (Удружење југословенских еманципованих жена)

УЈЕЖ (Удружење југословенских еманципованих жена) – комедија у 3 чина. Написао: Бранислав Нушић. Прво извођење 4. IX 1935. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 28. IX 1935. у НСаду. Подела узета плаката представе одржане 30. IV 1936. у Вршцу. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; Д. Марковић (Лазић), Љ. Јовановићева (Лазићка), О. Репак (Дана), Н. Стојановић (Заре), Р. Петровићева (Ружица), С. Душановић (Марковић), С. Савић (Сушић), В. Милин (Душко), Р. Ферари (Арсићка), И. Душановићка (Живановићка), М. Шекулин (Спасићка), З. Николићка (Јанковићка), З. Ковачевићка (Петровићка), М. Можњак (Сушићка), М. Грбићка (Кохановска), А. Маслов (Агент), Љ. Красић-Левак (Софи), Д. Кременовић (Јован). – Изведено 18 пута.

Прво извођење у НПДб 21. V 1936. у Петровграду. – Рд. Р. Спиридоновић; С. Репак (Лазић), М. Спиридоновићка (Лазићка), М. Петровићева (Дана), М. Мирковић (Заре), О. Спиридоновићева (Ружица), Л. Јовановић (Марковић), В. Антоновић (Сушић), М. Поповић (Душко), И. Петри (Арсићка), Ј. Пејновићева (Живановићка), Л. Ђорђевићка (Спасићка), Ј. Краснићева (Петровићка), М. Јовановићка (Јелићка), З. Тодоровићка (Сушићка), М. Петровићева (Кохановска), Д. Левак (Агент), К. Колашинац (Софи), М. Живковић (Јован). – Изведено 1 пут.

Премијера у НПДб 30. I 1938. у НСаду. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; С. Репак (Лазић), Р. Кранчевићка (Лазићка), М. Петровићева (Дана), М. Мергл (Заре), Р. Петровићева (Ружица), С. Душановић (Марковић), Н. Гашић (Сушић), В. Савић (Душко), И. Петри (Арсићка), М. Јашекова (Живановићка), Р. Ферари (Спасићка), К. Шербан (Јанковићка), Е. Мацол (Петровићка), М. Перенчевићева (Јелићка), В. Дријак (Сушићка), И. Јовановићка (Ковалевска), М. Стојадиновић (Агент), И. Душановићка (Софи), В. Зељковић (Јован). – Изведено 3 пута.

Прво извођење у ДНП 3. III 1942. у Панчеву. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; М. Милићевић (Лазић), Р. Кранчевићка (Лазићка), М. Петровићева (Дана), Р. Ковачевић (Заре), З. Деспотовићева (Ружица), М. Мирковић (Марковић), С. Савић (Сушић), М. Јаснић (Душко), А. Мајценовићева (Арсићка), И. Душановићка (Живановићка), О. Животићка (Спасићка), М. Миљковићева (Јанковићка), М. Верешчагина (Петровићка), Т. Јеремићка (Јелићка), В. Јелићка (Сушићка), М. Гојкићка (Коваљевска), М. Николић (Агент), Љ. Раваси (Софи), В. Ристић (Јован). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 17. II 1976. у НСаду. – Рд. Д. Мијач, к. г., сц. В. Маренић, к. г., к. Ј. Петровић, музички сарадник Ј. Адамов, к. г.; С. Шалајић (Лазић), М. Шијачки-Булатовић (Лазићка), Н. Војиновић, Р. Виги (Дана), М. Петровић (Заре), Н. Ивановић (Ружица), Р. Којадиновић (Марковић), В. Матић (Сушић), Д. Војновић, Р. Радивојевић, А. Ђорђевић (Душко), З. Кримшамхалова (Арсићка), Ј. Бјели (Живановићка), Добрила Шокица (Спасићка), Д. Куцуловић (Петровићка), А. Веснић-Васиљевић (Сушићка), Р. Кнежевић (Агент), М. Гардиновачки (Софи), Д. Анојчић, Р. Виги (Јованка), М. Димовска, Р. Виги (Сонгови). – Изведено 100 пута, глед. 31.526.

ЛИТ: С. Ж., Представа „Ујеж“ од Б. Нушића на позорници СНП-а, Нови Сад, 1935, бр. 38, с. 4; Ј. С. Т., Премијере у Српском народном позоришту, Дан, 1935, бр. 107, с. 4; А-м, Српско народно позористе отворило је сезону у Сенти са Нушићевом комедијом „Ујеж“ (19. XII), Дан, 1935, бр. 177, с. 3; А-м, Гостовање Српског народног позоришта у Сомбору, Дан, 1936, бр. 233, с. 3; М. Кујунџић, Салонске торокуше, Дневник, 19. II 1976; Л. Геролд, Se szine se visszaja; Nušić bemutátoja az újvidéki Ben Akiba Vigszinházban, Magyar Szó, 19. II 1976; С. Божовић, Представа за публику, Вечерње новости, 19. II 1976; П. Матеовић, Лепо без смелости, Политика, 24. II 1976; Б. Петровић, Позоришне премијере: Смешно и површно, Борба, 24. II 1976.

В. В.