УГАШЕНО ОГЊИШТЕ

УГАШЕНО ОГЊИШТЕ – комад из народног живота у 3 чина. По истоименом комаду Жарка П. Лазаревића написао: Петар С. Петровић. Музика: Божидар Јоксимовић.

Праизвођење у ДНП 20. I 1943. у Панчеву. – Рд. А. Верешчагин, сц. В. Ребезов, дир. В. Путник; М. Аврамовић (Марко), М. Јаснић (Драган), Т. Јеремић (Бојана), В. Милојевић (Раде), В. Ристић (Ћата), Ж. Котрошан (Милоје), И. Душановић (Јана), В. Милин (Сват), Р. Кранчевић (Јока), Ж. Мишчевић (Примаш), М. Верешчагина (Врачара), Р. Шобота (Момак), М. Козомара (Девојка), Ђ. Драгић (Гост). – Изведено 13 пута.

А. В.