УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА

УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА – основано је у републикама крајем 1950, а почетком 1951. основан је и Савез драмских уметника Југославије. Основне организационе облике Удружења од његовог оснивања чине његови пододбори који су, по правилу, образовани при сваком професионалном позоришту у Југославији. Пододбори при професионалним позориштима у Војводини су све до почетка седамдесетих г. организационо припадали Удружењу драмских уметника Србије. У то време, формирање самоуправних интересних заједница за културу, односно децентрализација финансирања културних делатности – условила је оснивање удружења и на покрајинском нивоу. У склопу прилагођавања новонасталим околностима најпре је формиран Покрајински одбор Удружења драмских уметника Србије за Војводину, који се, касније,  током седамдесетих, трансформисао у самостално покрајинско удружење. Последња реорганизација проведена је 1985, када су пододбори прерасли у удружења и када је на покрајинском нивоу установљен Савез удружења драмских уметника Војводине као потпуно самостална организација. Доминантно место у оквиру деловања Удружења заузимају сталешка питања драмских стваралаца (заштита њихових ауторских права, њихов социјалан статус, стручно усавршавање и сл.).

М. Кш.