УЧИТЕЉИЦА (La maestrina)

УЧИТЕЉИЦА (La maestrina) – драма у 3 чина. Написао: Дарио Никодеми. Прво извођење у Риму, 9. XII 1917.

Прво извођење у нашој земљи у НП у НСаду 10. V 1921. Превео: Божа Николић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: М. Верешчагина, Б. Николић, Д. Спасић, Д. Сотировић, Д. Васиљевићка. – Изведено 4 пута.

ЛИТ: А-м, „Учитељица“ од Дарија Никодемија, Јединство, 19. V 1921.

В. В.