УДАДБА ПО МОРАЊУ

УДАДБА ПО МОРАЊУ – слика из живота у 5 чинова, с певањем. Написао: Коста Радуловић.

Праизвођење у СНП 8. III 1884. у НСаду. – А. Лукић (Михаило Рогић), М. Хаџи-Динић (Милан), А. Милосављевић (Арса), Д. Ружић (Владимир), М. Рајковићка (Милана), И. Станојевић (Павле Јуришић), Ј. Добриновићка (Стана), Т. Лукићка (Мара), М. Барбарић (Војин), М. Суботић (Пахомије), Љ. Станојевић (Јован), М. Марковић (Митар), Б. Рашић (Драгутин), С. Ђурђевић (Васа). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: (#), „Удадба по морању“, драма од Косте Радуловића, Српско коло, 1884, бр. 20, с. 3-4; С. М., Удадба по морању, Позориште, НСад, 1884, бр. 31, с. 122-123.

В. В.