УЧИТЕЉИЦА (A tanitónő)

УЧИТЕЉИЦА (A tanitónő)– слика из сеоског живота у три чина. Написао: Шандор Броди. Прво извођење у Будимпешти, 1908.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 22. III 1910. у Сомбору. Превео: Душан Радић. – Рд. Д. Спасић; М. Марковићка (Учитељица), М. Матејић (Стеван Нађ млађи), М. Тодосићка (Нађовица), К. Васиљевић (Учитељ), М. Николић (Кантор), Д. Матејићка (Кћи канторова), П. Добриновић (Плебанош), М. Хаџи-Динић (Капелан), М. Марковић (Солгабиров), Ј. Антонијевић (Окружни лечник), Р. Спиридоновић (Кнез), В. Виловац (Апотекар), Д. Кранчевић (Закупник), С. Ђуркић (Коњушар), С. Стефановић (Писмоноша), Б. Савић (Коморник), М. Јосићева (Ида Храј), Д. Спасић (Примаш). – Изведено 7 пута.

БИБЛ: Учитељица, прев. М. Димитријевић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 865.

ЛИТ: А-м, У уторак је одржана представа „Учитељица“, Слога, Сомбор, 1910, бр. 11, с. 5; А-м, Српско народно позориште, Браник, 1910, бр. 28, с. 3; А-м, Гостовање СНП у Старој Пазови, 1911, бр. 103, с. 3; А-м, Позоришна недеља, Трговачке новине, 1911, бр. 47, с. 3-4; Ј. Грчић, „Учитељица“, слика из сеоског живота у 3 чина од Шандора Бродија, Браник, 1911, бр. 226, с. 1-2; А-м, Српско народно позориште у Молу, Браник, 1912, бр. 105, с. 4.

В. В.