УЧИТЕЉИ

УЧИТЕЉИ – кантата. Музика: Душан Радић.

Праизвођење у СНП 12. X 1978. у НСаду. – Рд. Ј. Милићевић, к. г., дир. Л. Бута; солисти: Б. Окљеша, М. Онешћук, А. Манојловић; рецитатор: Ј. Милићевић, к. г. – Изведено 3 пута, глед. 3859.

ЛИТ: Д. Младеновић, Два века Учитељске школе у Сомбору. Мостови заједништва заставом револуције, Дневник, 15. X 1978.

Ј. М.