У НОВОЈ КОЖИ (Peau neuve)

У НОВОЈ КОЖИ (Peau neuve) – весела игра у 3 чина. Написао: Етјен Реј. Прво извођење у Паризу, 1911, у нашој земљи 15. X 1912. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у НП у НСаду 19. VIII 1921. Превео: Витомир Богић. – Рд. В. Богић, к. г.; В. Богић, к. г. (Франсоа Вилие), Р. Алмажановић (Жак Прево), В. Ивановић (Лисијен Бопре), С. Добрић (Марк Серизал), Д. Бајић (Жозеф), П. Рајичићка (Жермена Вилие), Р. Кранчевићка (Лисијен Моранж), З. Душановићка (Марта Прево), М. Јанковићка (Госпођа Дироа), М. Авировићева (Жилиета). – Изведено 12 пута.

Прво извођење у СНП 19. II 1927. у Сомбору. – Рд. М. Марковићка; Д. Марковић (Франсоа Вилие), С. Хет (Жак Прево), Ђ. Козомара (Лисијен Бопре), С. Никачевић (Марк Серизол), Д. Петровићка (Жермена Вилие), Јула Матићка (Лисијена Моранж), М. Вукомановићка (Марта Прево), Јелка Матићева (Госпођа Дироа), В. Јелићка (Жилиета), Ј. Силајџић (Жозеф). – Изведено 2 пута.

Премијера у СНП 19. III 1932. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 10. XII 1932. у Вршцу. – Рд. П. Матић; П. Матић (Франсоа Вилие), Д. Левак (Жак Прево), М. Миљуш (Лисијен де Бопре), Г. Николић (Марк Серизол), Љ. Левак (Жермена Вилие), Р. Ферари (Лисијен Моранж), Е. Миљуш (Марта Прево), М. Динићка (Госпођа Дироа), Ј. Јевтићева (Жилиета). – Изведено око 10 пута.

Прво извођење у НП Бгд Секција за Дб 31. X 1934. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Познато је само да је представу режирао В. Богић. – Изведено 5 пута.

ЛИТ: А-м, „У новој кожи“, Застава, 1921, бр. 284, с. 3; А-м, „Нова кожа“, Јединство, 27. VI 1924; А-м, Гостовање Српског народног позоришта, Југословенски дневник, 1932, бр. 304, с. 5; М. И. Д. П., Српско народно позориште из Новог Сада, Панчевачка недеља, 1933, бр. 13, с. 2.

В. В.