У ПЕТАК (Am Freitag)

У ПЕТАК (Am Freitag) – шаљива игра у 1 чину. Написао: Зигмунд Шлезингер. Прво извођење у Бечу, 1865.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 10. III 1872. у НСаду. Превео: Манојло Хрваћанин Србендић. Подела узета са плаката представе одржане 23. IV 1872. у НСаду (са једночинком Школски надзорник). – Н. Зорић (Мелер), К. Савићева (Валентина), А. Лукић (Бернолд), Н. Недељковић (Дорн), М. Суботић (Шпанген). – Изведено 6 пута.

ЛИТ: Б., „У петак“, „Школски надзорник“, Позориште, НСад, 1872, бр. 41, с. 167.

В. В.