У НАВИЉЦИМА

У НАВИЉЦИМА – шала у 1 чину. Написао: Петар Петровић Пеција. Прво извођење 4. III 1919. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у НП у НСаду 15. II 1924. (са једночинкама Чизме и Род). – Рд. Ж. Васиљевић; Љ. Јовановићка (Она), М. Душановић (Он). – Изведено 9 пута.

Прво извођење у СНП 3. X 1928. у НСаду (са једночинкама Чизме и Род). – Х. Харитоновићка (Она), С. Душановић (Он). – Изведено 3 пута.

БИБЛ: Петар Петровић, У навиљцима, Згб 1916.

ЛИТ: А-м, „У навиљицима“, Застава, 4. X 1928; К. Николић, У навиљцима“, „Чизме“, „Род“ од П. Петровића Пеције, Нови Сад, 1928, бр. 37, с. 6.

В. В.