У АГОНИЈИ

У АГОНИЈИ – драма у 2 чина. Написао: Мирослав Крлежа. Прво извођење 14. IV 1928. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у Н-Оп 4. X 1928. у Сомбору. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Т. Танхофер; И. Прегарц (Лаура Ленбах), Ј. Мартинчевић (Крижовец), В. Хладић (Барун Ленбах). – Изведено 21 пут.

Прво извођење у НПДб 28. XI 1936. у Крагујевцу. Подела узета са плаката 15. XII 1936. у НСаду. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; Ј. Петричић (Барун Ленбах), С. Кос (Лаура Ленбахова), Т. Танхофер (Крижовец), И. Јовановићка (Грофица Мадлен Петровна), Ц. Јакелић (Глухонеми просјак), З. Тодоровићка (Марија). – Изведено 5 пута.

Прво извођење у НПДбС 13. II 1941. у Крагујевцу. – Рд. Ј. Јеремић; Ј. Јеремић (Барун Ленбах), И. Прегарц, к. г. (Лаура Ленбахова), Б. Дрнић, к. г. (Крижовец), М. Спиридоновићка (Грофица Мадлен Петровна), З. Јукић (Глухонеми просјак), З. Деспотовићева (Марија). – Изведено 2 пута.

Прво извођење у НПДб 20. III 1941. у НСаду. – Рд. Ј. Јеремић, сц. М. Шербан; Ј. Јеремић (Барун Ленбах), Љ. Драгићка (Лаура Ленбахова), Б. Дрнић, к. г. (Крижовец), И. Јовановићка, к. г. (Грофица Мадлен Петровна), С. Цвитковић (Глухонеми просјак), С. Барбије (Марија). – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Мирослав Крлежа, У агонији, Бгд 1931.

ЛИТ: К. Николић, „У агонији“ – драма у 2 чина од Мирослава Крлеже, Нови Сад, 1928, бр. 47, с. 5; А-м, „У агонији“, Банатски гласник, Велики Бечкерек, 1932, бр. 29, с. 3; С. Динчић, Глембајевска „живчана логика“, Дан, 1936, бр. 293, с. 8; М. Лесковац, „У агонији“ Мирослава Крлеже, Дан, 1936, бр. 294, с. 4; А-м, Мирослав Крлежа: „А агонији“, у четвртак, 20. о. м. премијера, Дан, 1941, бр. 68, с. 7.

В. В.