ТВРДО СРЦЕ

ТВРДО СРЦЕ – позоришна игра у 1 чину. Написао: Станислав Лесер.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 19. X 1878. у Сремској Митровици. Превео: Сава Петровић. Подела узета са плаката представе одржане 11. I 1879. у НСаду (са једночинком Гренгоар). – Д. Ружићка (Грофица Хартмутова), С. Рајковић (Ђенерал Прот), Д. Ружић (Хенрик), С. Максимовићка (Тереза), Ђ. Јовановић (Тренклер), Д. Ћирић (Слуга). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Фрушка гора, 1878, бр. 15, с. 117; С. М., „Гренгоар“, „Тврдо срце“, Позориште, НСад 1879, бр. 12, с. 47; К. Р., „Тврдо срце“ – позоришна игра у 1 чину од Лесера, Јавор, 1879, бр. 5, с. 157-158; Кеста, Српско народно позориште у Вршцу, Застава, 1879, бр. 176, с. 2.

В. В.