У БАЛЧАКУ МАЧА (En el puno de la espada)

У БАЛЧАКУ МАЧА (En el puno de la espada) – шаљива игра. Написао: Хосе Ечегареј. Прво извођење у Мадриду, 1875, у нашој земљи 1. III 1897. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 4. XI 1913. у НСаду. Превео: Хаим Давичо. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да је у представи учествовала М. Хаџићева. – Изведено 3 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 25. II 1920. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Р. Алмажановић (Нуџо), М. Душановић (Фернандо). – Изведено 5 пута.

ЛИТ: А-м, „У балчаку мача“ од Хозе Ечегареја, Браник, 1913, бр. 210, с. 3-4; Јорик, „Балчак мача“, Застава, 11. III 1920.

В. В.