ТРУЛИ ДОМ

ТРУЛИ ДОМ – драма у 3 чина. Написао: Срђан Туцић. Прво извођење 26. IX 1898. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 20. II 1924. у Старом Бечеју. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Р. Павићевић (Иван Захаровић), М. Јелић (Игњатије Павловић), Љ. Вукомановић (Лука Андрејић), М. Аћимовић (Семенић), М. Петровићка (Марфа), Д. Павићевићка (Ката), Ж. Станисављевић (Федор Ивановић), М. Крстоношићева. – Изведено 2 пута.

БИБЛ: Срђан Туцић, Трули дом, Згб 1898.

ЛИТ: -В-, У среду, 20. II приказана је драма „Трули дом“ од Туцића у 3 чина, Ново време, Стари Бечеј, 1924, бр. 8, с. 2; Ср., Јубилеј Р. Павићевића, Банатски гласник, Велики Бечкерек, 1924, бр. 18, с. 1; А-м, Јубиларна представа Р. Павићевића, Радикалски гласник, Велики Бечкерек, 1924, бр. 37, с. 1.

В. В.