ТУБИЋ Владимир

ТУБИЋ Владимир – набављач, трговац (Мошорин, 7. II 1913 – Нови Сад, 5. IX 2001). Завршио је 3 разреда вечерње трговачке школе. Пре доласка у СНП радио је као магацинер у кројачком предузећу „Милан Џанић“ у НСаду. У СНП је ангажован 1. V 1949. и у њему остао до пензионисања, 31. VIII 1972. За успешан рад Стручно веће Техничке службе СНП га је новчано наградило. Током дугогодишњег рада у СНП показивао је изразиту умешност и домаћински се односио према Кући, тако да је успешно сарађивао са свим секторима у СНП.

Р. Б.