ТРУБАДУР (Il Trovatore)

ТРУБАДУР (Il Trovatore) – опера у 4 чина (8 слика). Музика: Ђузепе Верди. Либрето: Салваторе Камарано и Леоне Емануеле Бардаре. Прво извођење у Риму, 19. I 1853, у нашој земљи 14. II 1871. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у НП у НСаду 17. II 1921. Превео: Милан Димовић. – Рд. К. Клеменчић, дир. Х. Маржинец; М. Верон (Луна), К. Дубска (Леонора), В. Горскаја (Ацучена), В. Григорјев (Манрико), В. Ширај (Ферандо), В. Сибирјакова (Инес), П. Фигуровски (Руис), А. Борисов (Стари Циганин), Ј. Савић (Гласник). – Изведено 27 пута.

Премијера 28. I 1951. у НСаду. – Рд. Ц. Дебевц, к. г., дир. Д. Жупанић, сц. В. Маренић, к. Ј. Новак, к. г., хорове увежбао Л. Пердлик; В. Поповић (Луна), З. Сесардић, Д. Влајковић, М. Михлер (Леонора), К. Цехетмајер, М. Врчевић, Н. Крушлин (Ацучена), О. Бингулац, К. Ивић (Манрико), М. Хаднађев (Ферандо), Љ. Јелача, Д. Еберст (Инес), Ј. Сремчевић (Руиз, Гласник), С. Михајловић (Циганин). – Изведено 24 пута, глед. 10.666.

Обновљено као премијера у СНП 24. III 1955. у НСаду. – Рд. Ц. Дебевц, дир. В. Тополковић, П. Милошевић, Д. Жупанић, хорове увежбао М. Ружић; В. Поповић, Д. Мариновски (Луна), М. Скендеровић, Д. Фирфова (Леонора), М. Врчевић, Н. Крушлин, Ј. Мартиновић, А. Херћан (Ацучена), О. Бингулац (Манрико), М. Хаднађев, И. Кнежевић (Ферандо), С. Керац, С. Губанић, Д. Новаковић (Инес), Ј. Сремчевић, М. Главашевић, М. Онешћук, Ф. Кнебл, Ђ. Молдовановић (Руиз, Гласник), Д. Балтић, П. Златар (Циганин). – Изведено 28 пута, глед. 10.166.

Премијера у СНП 20. XII 1966. у НСаду. – Рд. Ј. Путник, к. г., дир. М. Фајдига, И. Топлак, сц. Д. Васиљевић, к. С. Јатић, пом. рд. М. Хаднађев, хорове спремио Е. Гвоздановић; Д. Мариновски, Ф. Пухар (Луна), О. Бручи, М. Скендеровић (Леонора), Ђ. Чакаревић, к. г., А. Херћан-Бодрич, М. Врчевић-Бута (Ацучена), В. Цвејић, Ш. Мардешић (Манрико), Р. Немет, С. Дракулић (Ферандо), А. Чепе (Инес), Б. Грубач (Руис), Ј. Фејк, С. Матановић (Циганин), М. Онешчук (Гласник). – Изведено 32 пута, глед. 13.138.

Премијера у СНП 23. XI 1976. у НСаду. – Рд. М. Сабљић, к. г., дир. М. Јаноски, сц. М. Денић, к. г., к. С. Јатић, к. г., хорове спремио Б. Скендеровић, пом. рд. Ј. Јечменица; Ф. Пухар (Гроф Луна), В. Ковач-Виткаи, М. Алпар-Тунтев (Леонора), З. Николова (Ацучена), Ш. Мардешић, В. Цвејић (Манрико), Р. Немет, С. Дракулић (Ферандо), А. Марушевић, Б. Окљеша (Инес), Ф. Кнебл (Руиз), С. Матановић (Стари Циганин), М. Онешћук, К. Марцикић (Гласник). – Изведено 22 пута, глед. 7147.

Обновљено као премијера у СНП 25. IX 1981. у НСаду. – Рд. М. Сабљић, к. г., дир. М. Јаноски, сц. М. Денић, к. г., к. С. Јатић, к. г., хорове спремио Ј. Ферик, пом. рд. С. Дракулић; О. Енигареску, к. г., М. Милановић (Гроф Луна), В. Виткаи-Ковач (Леонора), З. Николова (Ацучена), Ш. Мардешић (Манрико), С. Дракулић, Б. Јатић (Ферандо), А. Марушевић (Инес), З. Мартиновић, Д. Илић (Руиз), С. Веселиновић (Стари Циганин), М. Онешћук (Гласник). – Изведено 37 пута, глед. 11.528.

БИБЛ: Трубадур, опера у четири чина. Написао Салваторе Камарано, музика Ђузепа Вердија, прев. Милан Димовић, Згб 1920.

ЛИТ: Ђ. П., Трубадур“, Застава, 20. II 1921; В., „Трубадур“, Застава, 9. IX 1921; О. С(уботи)ћ, „Трубадур“, Застава, 7. X 1921; А-м, „Трубадур“ од Камарана; музика: Верди, Застава, 12. IV 1923; И. П-ћ, „Трубадур“, Застава, 14. IV 1923; Н. Херцигоња, Вердијев „Трубадур“ на оперској позорници у Новом Саду, НС, 1951, бр. 4, с. 1;  Ј. Шулхоф, Једно пријатно вече, Дневник, 25. XII 1966; И. Рацков, „Трубадур“ од Ђузепе Вердија у режији Ј. Путника а у изведби Опере СНП-а из Н. Сада, Руковет, Суботица март-април 1970, с. 255; Л. Л., Око „Трубадура“, Суботичке новине, 13. III 1970; В. П(оповић), Три госта у „Трубадуру“, Позориште, НСад 1970, бр. 6, с. 7; С. А., „Трубадур“ у Новом Саду, Политика експрес, 25. XI 1976; О. Панди, Музика у првом плану, Дневник, 25. XI 1976; М. Кујунџић, Поп и боб, Дневник, 27. IX 1981; Е. Гвоздановић, Попут звезда великих сцена, Дневник, 16. X 1981.

В. П.