ТРОТА Тило фон (Thillo von Trotha)

ТРОТА Тило фон (Thillo von Trotha) – немачки драматичар (племићско имање Рибенз у Пруској, 11 .VIII 1851 – Берлин, 20. II 1905). Као изданак аристократске породице ступио је у војну службу, али је после двадесетпетогодишњег службовања као капетан отишао у пензију и у Берлину се посветио писању драма – самостално или у сарадњи са Густавом Мозером (в), са којим је написао: Schulden (1894), Der Militärstaat (1897), Auf Strafurlaub (1898), Der wilde Reutlingen (1899) и Das Kind der Sezession (1900), а њихова комедија Märkische Junker (1904), писана по роману Die Hosen des Herrn Bredow (у две свеске, 1846) В. Алексиса (Willibald Alexis, заправо Georg Wilhelm Heinrich Häring, 1798-1871), била је забрањена. У Т. самостално писане комедије, поред оне изведене код нас, спадају: So keck kann nur ein Leutnant sein! (1895), Madame de Pompadour (1903) и Erstklassige Menschen (1904). Написао је још четири романа, а његова целокупна дела нису издавана нити је о њему на немачком језику много писано. У СНП је 1903. изведена његова Дворска милошта (Hofgunst, 1900), у преводу Милана А. Јовановића.

С. К. К.