ТРИШЛЕР Драгутин

ТРИШЛЕР Драгутин – капелник. У новосадско НП је дошао из Осијека и у њему радио од јесени 1921. до почетка 1923.

ДИРИГОВАЊА: Цигански барон, Дротар, Јесењи маневар, Травијата, Зрињски, Три девојчице, Слепи миш.

ЛИТ: А-м, Позориште, Јединство, 25. XI 1921; К. И., „Три девојчице“, Јединство, 3. II 1922; О. С(уботи)ћ, „Травијата“, Застава, 30. VI 1922; О. С(уботи)ћ, „Јесењи маневар“, Застава, 22. IX 1922; Хр., „Јесењи маневар“, Јединство, 24. IX 1922.

В. В.