ТРНИНИЋ Мирослав

ТРНИНИЋ Мирослав – инструментар/клавирштимер, висококвалификовани радник (Манђелос, код Сремске Митровице, 10. IV 1929 – Нови Сад, 8. VI 1991). Завршио је Школу ученика у привреди и у НСаду положио испит за квалификованог радника 1949, а 1965. и испит за висококвалификованог инструментара. Радио је у новосадским предузећима „Скала“ и „Тон“ и у средњој музичкој школи „Исидор Бајић“. У СНП се запослио 1. I 1961. и у њему остао до пензионисања, 23. X 1990.

Р. Б.