ТРИ БРАЧНЕ ЗАПОВЕСТИ (Házassági három parancs)

ТРИ БРАЧНЕ ЗАПОВЕСТИ (Házassági három parancs) – шаљива игра у 3 чина, с певањем. Написао: Еде Сиглигети. Прво извођење у Пешти, 20. XII 1850.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 24. XI 1874. у НСаду. Посрбио Јустин Милан Шимић, музика: Славољуб Лжичар. – Рд. Д. Ружић; Д. Ружић (Ђена), Ј. Сајевићка (Олга), Ј. Маринковићка (Савковићка), А. Сајевић (Смиљанић), Д. Ружићка (Милева), Ј. Божовић (Андрија), Љ. Зорићева (Јелка), П. Добриновић (Петар). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: А-м, Три брачне заповести, Позориште, НСад, 1874, бр. 47, с. 195.

М. М.