ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ (Das Dreimäderlhaus)

ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ (Das Dreimäderlhaus) – оперета у 3 чина. На музику Франца Шуберта написао: Хајнрих Берте. Либрето: Алфред Марија Вилнер и Хајнц Рајхерт. Прво изводење у Бечу, 15. I 1916, у нашој земљи 7. II 1917. у НК у Осијеку.

Прво извођење у НП у НСаду 25. I 1922. Превели: Јозо Ивакић и Драгутин Вуковић. Подела узета са плаката представе одржане 6. IX 1922. у НСаду. – Рд. Д. Кранчевић, дир. Д. Тришлер; Д. Кранчевић (Шуберт), Д. Врбањац (Шобер), В. Ширај (Швинт), Д. Белић (Гумплвизер), П. Банац (Фогл), Р. Алмажановић (Шанторф), М. Оџић (Кристијан Чел), М. Добрићка (Мари Чел), М. Авировићева (Хедица), Н. Липсицкаја (Хајдица), Ј. Лукина (Ханица), М. Оливијери (Лидија), М. Вебле (Андреј), С. Добрић (Фердинанд), К. Клеменчић (Новотни), Ш. Верешчагин (Шани), О. Кожај (Келнер), Д. Матејићка (Госпођа Брамецбергер), М. Филиповићка (Госпођа Вебер), В. Јовановићка (Роза), З. Душановићка (Сали), А. Ликандер (Први певач са улице), П. Фигуровски (Други певач са улице). – Изведено око 30 пута.

Прво извођење у СНП 30. XI 1930. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 11. X 1931. у НСаду. – Рд. М. Краљ; Д. Сотировић (Шарнторф), И. Горски (Шуберт), П. Матић (Шобер), Б. Татић (Швинд), В. Пешић (Куплвизер), М. Мајић (Фогл), Н. Динић (Кристијан), О. Илићка (Марија), Е. Биртићева (Хедерл), Р. Фераријева (Хајдерл), М. Краљева (Хенерл), Х. Вугринчићка (Луција), М. Миљуш (Брунедер), Д. Балковић (Биндер), С. Савић (Новотни), М. Динићка (Брамецбергер), Ј. Јевтићева (Роза), П. Христилић (Штинол), Н. Нешовићева (Рези). – Изведено око 20 пута.

Прво извођење у НПДб 23. XII 1940. у НСаду. – Рд. Д. Кранчевић, дир. С. Бомбардели, сц. М. Шербан; С. Грегор (Шуберт), М. Ђуранец (Шобер), М. Гајчин (Швинд), З. Шантек (Купелвизер), Д. Цветковић (Фогел), Н. Стојановић (Шарнторф), Д. Кранчевић (Кристијан), И. Душановићка (Марија), С. Шинко (Хедица), С. Барбије (Хајдица), М. Петровићева (Ханица), Д. Петковићева (Гриза), Б. Станојевић (Брунедер), Д. Фотић (Биндер, Први улични певач), М. Милићевић (Новотни), М. Кајтас (Шани), М. Бомбардели (Роза), Р. Кранчевићка (Брамецбергер), Р. Петровићева (Госпођа Вебер), Ж. Милорадова (Сали), М. Драгин (Други улични певач). – Изведено 8 пута.

ЛИТ: А-м, Народно позориште, Јединство, 25. I 1922; Хр., „Три девојчице“, Јединство, 31. I 1922; О. С(уботи)ћ, Три девојчице (премијера), Застава, 2. II 1922; К. И., „Три девојчице“, Јединство, 3. II 1922; А-м, „Три девојчице“ – Народно позориште, Застава, 13. X 1922; А-м, „Три девојчице“; музика Франца Шуберта у облику оперете у преради Бертеа, Нови Сад, 1930, бр. 48, с. 2; А-м, У недељу 11. октобра о. г. уз пратњу војне музике давана је оперета „Три девојчице“ од Шуберта, Ново време, Стари Бечеј, 1931, бр. 42, с. 3; М., Оперета „Три девојчице“, Нови Сад, 1932, бр. 8, с. 2.

В. В.