ТОПАЗ (Monsieur Topaze)

ТОПАЗ (Monsieur Topaze) – комедија у 4 чина. Написао: Марсел Пањол. Прво извођење у Паризу, 11. X 1928, у нашој земљи 22. IX 1929. у НП у Бгду.

Прво извођење у Н-Оп 31. V 1930. у Суботици (под насловом Господин Топаз). Превео: Н. Н. Подела узета са плаката представе одржане 15. X 1931. у НСаду. – Рд. Б. Гавела; Ј. Ракуша (Топаз), Т. Стојковић (Миш), М. Ајваз (Тамиз), Е. Петровић (Ридушон), Ј. Мартинчевић (Кастел), Б. Дрнић (Роже де Бервил), М. Аћимовић (Новинар), В. Веселиновић (Редарственик), Т. Михољчан (Кућни надстојник), А. Лескова (Сизи Куртоа), В. Долинај (Ернестина Миш), Р. Кранчевићка (Баруница), Ј. Вујићева (Прва типкачица), С. Кос (Друга типкачица). – Изведено око 10 пута.

Прво извођење у СНП 14. XII 1930. у НСаду. Превео: Михаило Ковачевић. Подела узета са плаката представе одржане 20. V 1931. у Великом Бечкереку. – Рд. Р. Веснић; С. Душановић (Топаз), Н. Динић (Миш), Л. Јовановић (Тамиз), Ф. Клокочки (Ридушон), Стојан Јовановић (Кастел), М. Андрић (Роже де Бервил), Ј. Харитоновић (Новинар), С. Савић (Жандарм), Љ. Стојчевић (Служитељ), Н. Бандићка (Сизи Куртоа), Е. Биртићева (Ернестина Миш), О. Илићка (Бароница), Ђорђевићева (Дактилографкиња), xxx (Кордије), М. Јовановићка (Блонде), xxx (Гронш Бобин), М. Динићка (Диран Виктор), xxx (Џитер Вењол), М. Стојчевићка (Бертен), И. Душановићка (Сагадеј). – Изведено око 30 пута.

Прво извођење у ДНП 13. III 1942. у Панчеву. – Рад. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; Ј. Јеремић (Топаз), М. Јелић (Миш), М. Милићевић (Тамиз), Р. Гојкић (Рибушон), З. Деспотовићева (Кордије), Р. Ковачевић (Питер Верњиол), Љ. Иличић (Кастел), Г. Николић (Роже де Вернијер), В. Милин (Новинар), М. Николић (Жандарм), В. Ристић (Служитељ), М. Миљковићева (Сизи Куртоа), Љ. Раваси (Ернестина Миш), О. Животићка (Бароница Верњиол), М. Козомара (Дактилографкиња). – Изведено 2 пута.

ЛИТ: А-м, „Топаз“, сатира од Марсела Пањола – Премијера, Нови Сад, 1930, бр. 47, с. 3; А-м, „Топаз“, Југословенски дневник, 1931, бр. 18, с. 4, бр. 35, с. 4; Л. С. „Топаз“ на србобранској позорници, Југословенски дневник, 1931, бр. 305, с. 4; Др Ј., „Господин Топаз“, Нови Сад, 1931, бр. 43, с. 3; А-м, Марсел Пањол: „Топаз“, Југословенски дневник, 1932, бр. 48, с. 5; М., Духовита комедија „Топаз“, Нови Сад, 1932, бр. 8, с. 2; А. П., Наше народно позориште, Банатски гласник, Велики Бечкерек, 1932, бр. 28. с. 3.

В. В.